Filter za vodu CP-1 nadpultni

  • Iz vode uklanja čestice, klor, pesticide, THM i organske spojeve
  • Uklanja sve nečistoće veće od 5 mikrona
  • Jednostavno spajanje na kuhinjsku slavinu
  • Pomoću ručice birate filtriranu ili ne filtriranu vodu
  • Zamjenjiv uložak filtera
  • Trajanje filtera je 6 mjeseci uz normalnu potrošnju vode
  • Iznimno

OPIS PROIZVODA

Nadpultni filter za vodu CP1 se jednostavno montira na svaku kuhinjsku slavinu. Slavinu nastavimo upotrebljavati kao i do sada, a kada želimo pročišćenu vodu samo okrenemo ručicu na nastavku koji je pričvršćen na slavini. Tada će voda teći kroz filter. Ako ponovno želite nefiltriranu vodu, samo vratite ručku na prvobitni položaj. Moguća upotreba svih standardnih 10“ filter uložaka.

Filter za vodu CP-1 nadpultni – značajke:

  • Filter 5 mikrona + aktivni ugljen (opcija + KDF55 medij)
  • Trajanje uloška je 6 mjeseci
  • Iz vode uklanja čestice, klor, pesticide, THM i organske spojeve